Co jaki czas i po co należy przeprowadzać serwis/przegląd techniczny pompy ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym i raczej bezawaryjnym, które zostało zaprojektowane na kilkanaście lat nieprzerwalnej i wydajnej pracy. Mimo tego lepiej nie unikać przeglądów technicznych i serwisów. Dlaczego?

Przeglądy techniczne oraz serwis pompy ciepła to rodzaj profilaktyki. Mają one na celu zadbanie o urządzenie, dzięki czemu możemy wydłużyć jej żywotność oraz zoptymalizować jej pracę, co przekłada się na odpowiednie gospodarowanie ciepłem w budynku, czego efektem jest obniżenie rachunków.

Pierwszy przegląd pompy ciepła – kiedy?

Pierwszy przegląd uruchomionego urządzenia oraz systemu grzewczego powinien nastąpić po 12 miesiącach. Pierwszy serwis pompy ciepła jest wymagany przez większość producentów i jest warunkiem utrzymania gwarancji na nie. Jest to też świetny moment, aby po kilku miesiącach obserwacji działania całego układu ewentualnie jeszcze „doregulować”  cały system i zweryfikować ustawienia pompy w celu dopasowania trybu pracy urządzenia do warunków cieplnych budynku oraz preferencji i komfortu użytkowników. Po za tym, jeśli przy montażu został popełniony jakiś błąd przegląd może nam pomóc  go wychwycić oraz zapobiec potencjalnym usterkom w późniejszym czasie.

Przegląd pompy musi być przeprowadzony przez upoważnioną osobę – przedstawiciela producenta sprawdzanego sprzętu lub autoryzowany serwis danej marki. Koszt takiej usługi to kilkaset złotych.  Cena różni się w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać w danym przypadku, a te natomiast są różne w zależności od rodzaju pompy, stopnia rozbudowania instalacji. Cały przegląd kończy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji przez serwisanta – wpisu w karcie gwarancyjnej, protokole przeglądu technicznego. Zawarte w nim informacje opisują bieżący stan urządzenia oraz ewentualne zalecenia wymiany/naprawy/poprawy. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że niewykonanie przeglądu pompy w terminie skutkuje utratą gwarancji producenta.

Następne przeglądy techniczne pompy ciepła – jak często?

Kolejne przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie – najlepiej raz do roku – przed sezonem jesienno-zimowym, aby w razie potrzeby mieć jeszcze czas na ewentualną techniczną interwencję przed sezonem grzewczym.

Co jest robione przez serwisanta podczas przeglądu technicznego pompy ciepła?

Zakres prac serwisanta jest zależny od rodzaju pompy oraz złożoności instalacji. Natomiast każda taka wizyta ma na celu ocenę poprawności działania oraz wydajności urządzenia, a także stopnia jej wyeksploatowania.

Jest to sprzęt, więc z czasem mogą (najczęściej czysto mechanicznie) zużywać się niektóre części, jakieś elementy mogą być zanieczyszczone, coś może działać nieoptymalnie lub wymagać czyszczenia chemicznego czy też uzupełnienia. To właśnie takie elementy ma za zadanie sprawdzić serwisant podczas przeglądu technicznego. Wykonuje on m.in. specjalistyczne pomiary i badania:

  • Ilości czynnika chłodniczego/grzewczego
  • Szczelności oraz drożności systemu
  • Stanu: filtrów, skraplaczy, parowników, wentylatorów, zaworów, czujników, bezpieczników oraz okablowania
  • Zużycie prądu przez urządzenie.

Oczywiście podczas takiego serwisu kontroli również podlega układ sterowania. Sprawdzane są ewentualne błędy wyświetlone na liście wygenerowanej przez pompę w danym okresie pracy urządzenia – pomaga to w ustaleniu prawidłowości użytkowania oraz efektywności działania pompy, a także na skorygowanie ich na przyszłość. W takcie przeglądu aktualizowane jest również oprogramowanie sprzętu do najnowszej wersji.

Najważniejszą częścią podczas oceny stanu pompy oraz poprawności jej działania jest dokładne przyjrzenie się parametrom pracy sprężarki, która jest sercem całej instalacji. To właśnie wszystko zależy od niej – jak długo pompa może nam służyć, a także jakie efekty daje. Nadmienić tu należy, że zbyt częste włączanie i wyłączanie powoduje zbyt szybkie jej zużycie oraz nieekonomiczne gospodarowanie energią, co oczywiście przekłada się na wyższe rachunki.

Czy można serwisować pompę samemu?

Pompa powinna być serwisowana przez wykwalifikowane do tego osoby, ponieważ charakter urządzenia oraz styczność z określonymi substancjami w systemie grzewczym tego wymaga. Możliwe jest natomiast za zgodą oraz z instrukcją zdalną serwisu usuwanie drobnych błędów zgłaszanych przez pompę użytkownikowi. Poważniejsze awarie lub odchylenia od normy (co zdarza się rzadko) wymagają już interwencji serwisu.